Tư vấn luật: 0908 770 567 - 0937 83 13 68   |   Email: luatvietmy@gmail.com
LUẬT VIỆT MỸ

LUẬT VIỆT MỸ - ĐIỂM TỰA PHÁP LÝ

LUẬT VIỆT MỸ - ĐIỂM TỰA PHÁP LÝ, CHÚNG TÔI LUÔN LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN

Hồ sơ năng lực

 1. Cơ cấu tổ chức:

-     Giám đốc là người đứng đầu bộ máy quản lý, giữ vai trò chủ đạo chung theo chế độ và luật định, đồng thời Giám đốc là người chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

-     Giúp việc cho Giám đốc là Phó giám đốc và các trưởng phòng làm nhiệm vụ tổ chức công tác hoạt động các phòng ban một cách phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

-     Các phòng chức năng: Công ty có 5 phòng chức năng và 01 chi nhánh tại huyện Tân Thành - BRVT: Phòng Tư vấn doanh nghiệp, Phòng Pháp chế, Phòng dịch vụ, phòng kế toán tài chính, phòng hành chính tổng hợp. Trưởng phòng là người quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng mình theo chức năng nhiệm vụ được giao, là người chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định của ban giám đốc công ty và tuân thủ pháp luật. Trưởng phòng do giám đốc công ty bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm trên cơ sở tín nhiệm của giám đốc và phó giám đốc.

2.   Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các phòng ban:

 • Phòng tư vấn doanh nghiệp:
 • Chịu trách nhiệm tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến luật doanh nghiệp.
 • Quản lý khách hàng doanh nghiệp tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp.
 • Phòng kế toán – Tài chính:
 • Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty về công tác tài chính kế toán, tổ chức hướng dẫn và chỉ đạo toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của công ty. Phòng có chức năng kiểm tra giám sát công tác tài chính kế toán , xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn theo kế hoạch sản xuất của công ty, trình giám đốc công ty. Đồng thời phòng kế toán cũng phải chịu trách nhiệm lo thanh toán vốn, đảm bảo cho công ty có vốn liên tục hoạt động. Phối hợp với các phòng chức năng khác của công ty để xây dựng, lập kế hoạch.
 • Giúp lãnh đạo công ty hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh, báo cáo tình hình tài chính của công ty cho Giám Đốc và các cơ quan chức năng của nhà nước, xác định nhu cầu về vốn, quản lý các loại vốn, tình hình hiện có và biến động của các loại tài sản của công ty. Giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tổ chức công tác thống kê hạch toán chính xác, đầy đủ, kịp thời. Xác định lỗ lãi của hoạt động kinh doanh, tổ chức vay vốn và thanh toán các khoản với ngân sách Nhà nước, ngân hàng, khách hàng và toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty.
 • Phòng Pháp chế:
 • Chịu trách nhiệm và tham mưu cho BGĐ các công việc tố tụng và pháp lý.
 • Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng
 • Phòng dịch vụ:
 • Thực hiện và tư vấn các dịch vụ cho khách hàng về đất đai, dân sự, xây dựng ...
 • Phòng hành chính Tổng hợp:
 • Chịu trách nhiệm các công việc hành chính của công ty, thực hiện công tác đào tạo tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong công ty, theo dõi và đôn đốc các phòng ban trong công ty thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình.

 

http://luatvietmy.com/gioi-thieu/ho-so-nang-luc_9.html

3.Danh sách nhân viên công ty :

STT

HỌ TÊN

CHUYÊN NGÀNH

CHỨC VỤ

1.

Nguyễn Văn Sài

Luật Sư

Giám đốc – Kiêm Giám đốc chi nhánh

2.

Võ Thị Cẩm Giang

Cử nhân luật

Luật gia

Phó giám đốc chi nhánh

3. 

Nguyễn Thị Thu Huệ

Luật sư

Trưởng P. Tư vấn DN

4.

Nguyễn Thanh Giang

Luật sư

Trưởng P.pháp chế

5.

Trần Thị Thắm

Cử nhân luật

Luật gia

Trưởng P.dịch vụ

6.

Hứa Thanh Bé

Cử nhân Luật

Trưởng P.HCTH

7.

Trần Thị Ngọc Dung

Cử nhân Luật

P.HCTH

8.

Khổng Mỹ Ngọc

Luật sư

P.pháp chế

9.

Nguyễn Thị Hoà

 

P.Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

ĐỐI TÁC TIN CẬY

Bạn đang cần tư vấn về pháp lý?

Hãy để lại thông tin, Luật Việt Mỹ sẵn sàng tư vấn hỗ trợ bạn.

© COPYRIGHT 2024- LUẬT VIỆT MỸ

LUẬT VIỆT MỸ
0908 770 567